Inlägg publicerade under kategorin 11 3 47 Rymden

Av xenia alpkut - 15 september 2016 10:30


      http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/varldsrymden-bevattnar-unga-planetsystem


När vårt planetsystem bildades ur gas och stoft för ungefär fem miljarder år sedan tillfördes vatten från rymden mellan stjärnorna, det så kallade interstellära mediet. Det föreslår nu en grupp forskare som har jämfört halterna av tungt vatten i rymden med jordens oceaner, kometer och meteoriter.

 

Kommer vattnet från det interstellära mediet är det troligt att det finns vatten även i andra solsystem. Det ökar sannolikheten för att det också finns liv på andra planeter, säger Karin Öberg som är astronom på Harvard i Boston, USA, och medförfattare på en artikel som publicerades i Science på torsdagskvällen.

Liv på andra planeter

Frågan om vattnets ursprung är viktig för alla som vill ta reda på om det finns liv på andra planetsystem. Liv som vi känner det, är beroende av tillgång på färskt vatten. Om jordens vatten bildades i processer som var mer eller mindre unika för vårt planetsystem minskar chanserna att hitta vatten på främmande planeter. Men om vattnet kommer från det interstellära mediet är chanserna stora att många fler planetsystem blivit bevattnade.

För att ta reda på vad vatten kommer ifrån följer astronomer spåren av tungt vatten. Det består av vätemolekyler som har en extra neutron, och kallas för deuterium. Det

är en isotop, och sådana används ofta av forskare för att avslöja olika ämnens ursprung.  Länge har det varit något av en gåta för astronomer varför det finns förhållandevis mer deuterium i jordens hav än vad det finns i själva solen.

 Astronomer har misstänkt att vatten bildades i planetskivan efter att solen hade tänts. Men den datorsimulering som nu Karin Öberg har varit med att göra visar att tungt vatten inte har kunnat tillverkas i tillräckligt stor mängd som skulle behövas för att förklara de mängder av tungt vatten som faktiskt finns.

Solvindar

Vårt planetsystem bildades av att stoft och gas klumpade ihop sig och blev planeter som snurrade runt en sol i mitten. Från solen blåste starka solvindar som skyddade vårt unga planetsystem från den hårda kosmiska strålningen. Den datorsimulering som nu Karin Öberg och hennes kollegor har gjort, visar att bristen på kosmisk strålning i det unga planetsystemet gjorde att det inte kunde bildas tillräckligt med tungt vatten. Anledningen är att den kosmiska strålningen gör att molekyler blir positivt laddade (blir joner) som behövs för att vatten ska kunna bildas.

– Vår modell visar att det finns för få laddade molekyler i unga planetsystem, vilket gör att stora delar av kemin stängs av, inklusive den som annars skulle leda till vattenbildning, säger Karin Öberg.

Vattnet måste komma någon annanstans ifrån, nämligen den stora svarta rymden som breder ut sig mellan stjärnorna.

Nu återstår för astronomerna att kontrollera om den modell av hur det tidiga planetsystemet såg ut, och som de har använt sig av i datorsimuleringen, stämmer med verkligheten. Och ett sätt att ta reda på det är att undersöka just verkligheten. De observerar planetsystem som håller på att bildas just nu. 


– Vi använder oss av det nya radioteleskopet ALMA i Chile för att observera halten av joner i unga system som ligger 200- 800 ljusår bort. I slutet av året bör vi veta om de också har låga jonhalter och om vår simulering stämmer, säger Karin Öberg.


ANNONS
Av xenia alpkut - 28 augusti 2016 14:20

   

Astronomerna jublar och talar om en fantastisk, historisk upptäckt.

Den nyfunna planeten Proxima b är vår granne i rymden, liknar jorden och har goda förutsättningar för flytande vatten - och därmed liv.

Den eviga frågan om huruvida det finns utomjordiskt liv i universum kan ha kommit ett litet snäpp närmare ett svar. Åtminstone får nu astronomerna en sportslig chans att försöka lösa gåtan som har alltid har fascinerat mänskligheten.

Ett internationellt forskarlag har upptäckt en jordliknande exoplanet, alltså en planet utanför vårt solsystem, som befinner sig så nära oss att den inom överskådlig tid ska kunna studeras med hjälp av starka teleskop. Den har fått namnet Proxima b och snurrar runt Proxima Centauri, den stjärna som befinner sig närmast vår sol.

Vanligen reserverade forskare är entusiastiska och använder ord som "fantastisk", "sensationell" och "historisk" om den nya upptäckten.

– Många exoplaneter har presenterats som jordliknande under senare år. Men det här är den verkliga saken. Det här är det bästa resultatet hittills i det absolut närmaste stjärnsystemet, säger Malcolm Fridlund, professor i astrofysik på universitetet i Leiden i Nederländerna och på Chalmers i Göteborg.

– Det är den mest jordlika planeten vi hittat. Den har i stort sett samma storlek som jorden. Det kan finnas flytande vatten där, det är den första planet man kan hoppas att finna liv på.

– Den här ligger i särklass närmast, åtminstone 50 gånger närmare än andra man hittat. Vi kommer att kunna studera den och lära oss mycket. Med hjälp av de extremt stora teleskop som byggs just nu i Chile och på Hawaii, säger han.

 

Vår jordlika granne

Namnet Proxima betyder "närmast" på latin. Och tack vare närheten kommer planeten att kunna studeras i detalj med av den avancerade teknologin och styrkan i de nya jätteteleskop som väntas bli klara inom de närmaste tio åren.

Upptäckten presenterades i onsdags av Europeiska sydobservatoriet (ESO) som driver tre observatorier i Atacamaöknen i Chile. ESO är ett europeiskt samarbetsorgan som stöds av 16 länder, bland dem Sverige.

Med hjälp av bland annat ESO:s teleskop har astronomer funnit klara bevis för att solens närmaste stjärna, Proxima Centauri, har en planet - som man länge letat efter. Planeten Proxima b gör ett varv runt sin stjärna på elva dagar, alltså betydligt snabbare än jordens 365 dagar.

Den ligger drygt fyra ljusår, alltså 40 000 miljarder kilometer, från vårt solsystem. Alltså i vårt grannskap med rymdmått mätt. Och den befinner sig i den så kallade beboeliga zonen, alltså har rätt temperatur för att flytande vatten ska kunna förekomma - och att det därmed kan finnas förutsättningar för liv. Dess massa är 1,3 gånger så stor som jordens.

– Det är fantastiskt. Så väldigt nära, så lik jorden. Det är den närmaste stjärnan vi har och så har den en jordliknande planet, säger Carina Persson, astronom på Onsala rymdobservatorium vid Chalmers tekniska högskola.

– Den ligger i beboeliga zonen, så det kan finnas flytande vatten. Det är väldigt spännande. Men vi kan bara gissa om det finns liv, det är spekulativt.

Exoplaneter är ett av de nya stora forskningsområdena. Det kan ge oss svaret på frågan om det finns liv i universum. Är det bara vi eller kryllar det av liv där ute? säger hon.


Klimatet olikt jordens

Astronomen Guillem Anglada-Escudé vid Queen Mary-universitetet i London ledde forskarlaget som hittade planeten. I ett pressmeddelande från ESO berättar han om planetjakten. Han säger att de första svaga tecknen på en möjlig planet upptäcktes 2013. Sedan intensifierade de letandet under en "kampanj" inom ramen för Pale Red Dot-projektet, ett projekt för att hitta jordliknande planeter. De senaste månaderna blev spännande för forskarna.

– Varje dag under Pale Red Dot-kampanjens 60 nätter kollade jag att signalen stämde. De första 10 var lovande, de första 20 stämde väl överens med vad vi väntat oss. Vid 30 dagar var resultatet så gott som definitivt, så vi började skriva ett utkast på artikeln, säger Guillem Anglada-Escudé.

Forskarna har publicerat flera vetenskapliga artiklar om sina rön. De har också rapporterat via sociala medier. De förklarar att flytande vatten bara kan finnas i planetens soligaste områden. Klimatet på Proxima b är helt olikt jordens. Dels på grund av den ligger så nära sin stjärna att UV- och röntgenstrålningen är mycket stark; dels för att planeten snurrar så snabbt kring sin stjärna att det inte är troligt att den har årstider.

Optimister tror att den nya planeten inte bara ska kunna studeras via nästa generations superteleskop utan också med hjälp av utskickade rymdsonder. Stjärnsystemet Alfa Centauri, i vilket den befinner sig, är mål för det ambitiösa projektet Breakthrough Starshot, mänsklighetens första planerade försök att resa till ett annat stjärnsystem. Planen är att sända ut extremt små rymdfarkoster med en vikt på några gram, men som ändå kan bära kamera och kommunikations- och navigeringsutrustning. Bakom projektet står den brittiske stjärnfysikern Stephen Hawking och den ryske miljardären Jurij Milner.

Starshot-projektets ledare Pete Worden var med på ESO:s presskonferens där den nya planeten presenterades. Han hyllade upptäckten som "mycket inspirerande" och lovade att samarbeta med ESO, rapporterar Populär Astronomi.

– Vi är på väg, sade Pete Worden.

Enligt de mest optimistiska kalkylerna kommer rymdfärden till Alfa Centauri att ta minst 20 år och dessutom tar det fyra år för data och bilder att nå jorden. Andra tror att restiden är mycket längre - och påpekar att teknologin är långt ifrån klar.


– Det tar 50 år att åka dit även när de utvecklat teknologin, som ännu inte finns ens på papperet. Men ska vi åka någonstans börjar vi med den närmaste destinationen. Det är science fiction i dag, men science fiction har en tendens att bli sanning, säger professor Malcolm Fridlund.


http://www.expressen.se/nyheter/dokument/den-mest-jordlika-planeten-vi-hittat/

ANNONS
Av xenia alpkut - 27 augusti 2016 10:41

   

En ny jordlik planet har upptäckts i ett annat solsystem. Den tycks täckt av vatten till mer än hälften och har atmosfär, rapporterar tidskriften Nature.

Den nya Superjorden ligger 42 ljusår från oss. Dess radie är 2,7 gånger jordens, men densiteten är lägre än för vår planet. Men het är den: himlakroppen, GJ 1214b kallad, beräknas hålla en temperatur på mellan 280 och 120 grader Celsius.

-Ändå tycks det vara en värld av vatten, säger forskarstudenten Zachory Berta som var först med att se tecknen på den nya planetens existens.

Den låga densiteten är ett skäl till att man tror att den så kallade exoplaneten GJ 1214b består av mycket vatten, kanske till hälften av sin massa, förklarar Geoffrey Marcy vid University of California.
Planetens relativa närhet till oss gör det möjligt att studera dess atmosfär och utröna vad den består av.


GJ 1214b:s sol är bara en femtedel av vår sols storlek.

.http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/jordlik-planet-har-upptackts


Av xenia alpkut - 4 augusti 2016 11:00

 


Namnet kommer från latinets nebula, som betyder moln.[1] Ursprungligen användes ordet nebulosa för alla statiska, diffusa objekt på stjärnhimlen (se till exempel Messiers katalog), men de objekt som med förbättrad observationsteknik visat sig bestå av diskreta delar (stjärnhopar och galaxer) kallas inte längre för nebulosor (Andromedagalaxen kallades t.ex ursprungligen för Andromedanebulosan).


Typer av nebulosor

Nebulosorna skiljer sig åt genom förekomsten av gas och stoft, dess sammansättning och partikelstorlek. Alla nebulosor innehåller både gas och stoft i olika mängd, varför uttrycken gas- och stoftnebulosor endast syftar på om gas eller stoft överväger.

Astronomer karakteriserar därför numera hellre olika typer av nebulosor efter deras egenskaper: 


Emissionsnebulosor

Emissionsnebulosor är normalt stora formationer som i huvudsak består av joniserad vätgas. Dessa nebulosor är födelseplatsen för nya stjärnor. Unga stjärnor i emissionsnebulosor exciterar den omkringliggande gasen så att den lyser. Detta gör emissionsnebulosor väldigt lätta att se, oftast har de en rödaktig färg på grund av vätet. Om andra ämnen också existerar kan detta ge upphov till färgsprakande objekt. Exempel på emissionsnebulosor är Orionnebulosan och M17.[2]

Reflektionsnebulosor


Reflektionsnebulosor består till största delen av stoft. Dessa nebulosor utstrålar inget eget ljus utan reflekterar istället ljuset från omkringliggande stjärnor, även stjärnor inuti nebulosan syns, då oftast som en svag glöd precis runtom stjärnan. Detta ljus sprids på ett liknande sätt som ljuset i atmosfären, så kallad Rayleigh-spridning, vilket gör att de flesta reflektionsnebulosor är blåaktiga. Ett spektakulärt exempel på en reflektionsnebulosa är Eta Carinaenebolusan som omger stjärnan Eta Carinae.[2]

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nebulosa

Av xenia alpkut - 6 juli 2016 11:00

 


Den soldrivna rymdsonden Juno har nu lagt sig i omloppsbana kring planeten Jupiter.

Tidigt på morgonen svensk tid kom beskedet alla rymdfantaster hade hoppats på. Nasas rymdsond Juno lyckades lägga sig i omloppsbana kring vårt solsystems största planet, Jupiter.

Inget var givet, och utmaningarna var många.

– Jupiter har den starkaste strålningen och det kraftigaste magnetfältet av alla planeter i solsystemet. Vi måste hantera den här miljön med en farkost som bokstavligen är som en pansarvagn, berättade projektledaren Scott Bolton från Southwest Research Institute i Texas till brittiska BBC före ankomsten till planeten.

Ska bringa klarhet till hur Jupiter uppstod

Om något hade gått fel riskerade sonden, värd flera miljarder, att försvinna ut i yttre rymden. 


Förhoppningen är nu att Juno ska kunna bringa klarhet i hur och när den gigantiska planeten bildades, vilket kan ge ledtrådar om hur vårt solsystem uppstod.

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/rymdsond-pa-plats-i-omlopp-kring-jupiter

Av xenia alpkut - 5 juli 2016 18:30

 

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/nasas-presskonferens-om-marsForskare är överygade om att det finns vatten på Mars i dag. Det berättade Nasa i samband med en presskonferens.

Vatten är nödvändigt för det liv vi känner på jorden. Enligt de amerikanska forskarna gör den nya upptäckten att man nu kommer att komma längre i svaret på frågan om det finns liv på den röda planeten.

– Vi vet nu att det kanske finns förutsättningar, men vi saknar fortfarande bevis, säger Maria Sundin, docent i teoretisk fysik på Göteborgs universitet.

Upptäckten av vattnet kan dock vara betydelsefullt ur en annan synvinkel. Om en bemannad expedition till Mars blir verklighet i framtiden skulle det underlätta oerhört om man slapp transportera dit allt vatten som behövs.

Saltlösningar

Upptäckten gjordes med en speciell spektrometer på den amerikanska rymdstyrelsen Nasas rymdsond Mars Reconnaissance Orbiter som ligger i omloppsbana runt den röda planeten.

Med spektrometern har man granskat vad som ser ut som mörka linjer längs de branta sluttningarna på fyra platser på Mars.

Linjerna liknar bäckfåror, och spektrometern, som delar upp ljus i olika våglängder, visar att de består av tre olika typer av bräckt vatten

– Alla ämnen, inklusive alla salter, reflekterar och absorberar ljus på olika sätt, säger Maria Sundin.

Vatten i realtid

Att det funnits vatten på Mars i gångna tider har påvisats tidigare. Men de nya bevisen avslöjar vad som pågår just nu.

– Det handlar om i dag, inte för lång tid sedan, säger Maria Sundin, men tillägger:

– Däremot säger upptäckten ingenting om hur stora mängder det rör sig om, eller varifrån vattnet kommer, om det bildas på ytan, eller är av underjordiskt ursprung.

Forskarna är också övertygade om att planeten tidigare haft stora oceaner, men att haven förångats i samband med klimatförändringar på planeten.

Alla fyra fyndplatserna ligger på södra halvklotet på planeten. Tre av dem är kratrar, den fjärde en djup sänka i berggrunden. De mörka linjerna – bäckfårorna – uppstår på varma sluttningar med stark solstrålning, och utvidgas tydligt under sommaren. Temperaturerna varierar då mellan 23 minusgrader och 27 plusgrader.

Vill inte ”smitta” Mars

På Stockholms universitet finns Alexis Brandeker, astronom och astrobiolog. Han säger att rapporten verkar övertygande men att frågan förstås är hur mycket vatten det finns. Om perkloraterna som det handlar om har tagit upp fukt från luften behöver det inte vara särskilt stora mängder.

– Fyndet stärker idén om att det kan finnas nischer med liv idag. Bekräftelsen av vatten är förstås också viktig för framtida besök på Mars, säger han: dels för att vattna organismer men också som potentiellt bränsle.

Han är dock skeptisk till att en bemannad expedition kommer att äga rum under vår livstid, eftersom en sådan skulle kräva en enorm global ansträngning.


Faktum är att om det finns livschanser på Mars kan det komma att fördröja en expedition, eftersom man inte vill ”smitta” planeten med livsformer från jorden, säger Alexis Brandeker till SVT

Av xenia alpkut - 5 juli 2016 17:55

http://www.svd.se/juno-i-jupiters-omloppsbana


 

Rymdsonden Juno har lagt sig i omloppsbanan kring Jupiter. Nu väntar två år av närstudier som kan komma att bidra till att öka kunskapen om hur vårt eget solsystem bildades och om hur liv på jorden uppstod.

Den obemannade farkosten började sakta in för att fångas in i Jupiters omloppsbana klockan 05.18 svensk tid. Ytterligare 35 minuter behövdes för att Nasa skulle kunna få bekräftat att manövern lyckats.

Strax före klockan sex meddelade den amerikanska rymdstyrelsen att inbromsningen var en succé och att Juno kretsade i Jupiters omloppsbana.

– Ni har just lyckats med det svåraste som Nasa någonsin gjort, sade en av de huvudansvariga för projektet, Scott Bolton på forskningsinstitutet SWRI i San Antonio i Texas, i sin hyllning till kollegorna i Nasas kontrollrum i Pasadena i Kalifornien där jubel bröt ut när Juno hamnade rätt.

Juno gav sig i väg från Jorden för fem år sedan. Nu väntar ett nära två år långt uppdrag då Jupiter ska utforskas. Förhoppningsvis kan det också kasta nytt ljus över hur vårt solsystem bildades.

Planen är att rymdsondens instrument ska utforska Jupiters inre, något som kan bidra till ny kunskap om vårt eget ursprung och hur livet på jorden uppstod.

Forskarna vill bland annat ta reda på hur mycket vatten som finns i Jupiter och hur planetens kärna ser ut med syftet att ta reda på hur planeten, och andra planeter inklusive Jorden, formades för miljarder år sedan, skriver AFP.


– Jupiter är en planet på steroider. Allting som har med den att göra är extremt, säger Scott Bolton om vad som är solsystemets största planet.


Efter att sonden till slut hamnat rätt skrev Nasa så här i en tweet från sitt Juno-konto: ”Inbromsningen har lyckats och är i omloppsbana. Jag är redo att avslöja alla dina hemligheter #Jupiter. Det är bara att acceptera.”

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
12
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se