Inlägg publicerade under kategorin 12 ALLT KOMMER

Av xenia alpkut - 4 september 2017 13:10

Att vara åk- eller sjösjuk är ingenting ovanligt. Det förekommer oftare i yngre åldrar men kan även följa med oss upp när vi blir äldre – då kan det vara skönt att veta att det går att både lindra och slippa besvären.

Hur mycket besvär du upplever varierar, vissa mår jättedåligt av att vara åk- eller sjösjuka medan andra bara känner av lättare besvär. 


Därför blir vi åk- och sjösjuka

Att hålla balansen låter enkelt men det är en komplex funktion som kräver samverkan av flera olika funktioner i vår hjärna. Till sin hjälp behöver vår hjärna använda sig av balansorganen, kroppen och synen. Svårigheter med någon av dessa funktioner leder även till att vi kan uppleva problem med balansen som sådan.

Balansen skapas när hjärnan lägger ihop tidigare minnesbilder tillsammans med befintliga och då ger något man skulle kunna kalla referensram för att få kroppen att vara stadig och stabil. Om något av dessa intryck av någon anledning, till exempel genom kurviga vägar eller sjögång, påverkas så kan åk- och sjösjuka uppstå. Minnesbilden av balansen kan helt enkelt inte jämföra med referensbilden och då kan din kropp reagera negativt. Det går att vänja sig vid åk- och sjösjuka, något många som varit till sjöss kan vittna om. Efter ett par dagar har hjärnan vant sig vid sjögången, detsamma vittnar många om när de har åkt tåg som gungar (till exempel svenska X2000). När man kliver av kan det däremot uppstå en känsla av att det fortfarande gungar, något som vanligtvis släpper inom några timmar.


Symtom vid åk- och sjösjuka

Åk- och sjösjuka kan uppstå hos både barn som vuxna, även om det tenderar att förekomma mer när vi är yngre. Vilka symtom du upplever vid åk- och sjösjuka kan variera men det finns några vanliga symtom:

 • Gäspningar
 • Koncentrationssvårigheter
 • Trötthet
 • Kallsvettig
 • Luktkänslighet
 • Obehagskänsla i magen
 • Illamående
 • Kräkningar

De två sistnämnda uppstår vanligtvis när åksjukan satt igång. Man har studerat varför vi till exempel kräks vid åk- och sjösjuka och även om man inte har hittat någon specifik orsak tror man att en av anledningarna kan vara att hjärnan, när intrycken inte stämmer, helt enkelt blir stressad. Det leder till att kräkcentrum, som ligger nära balanssinnet, triggas och vi mår illa och kräks.


Förebyggande behandling

Det finns olika sätt att förebygga åk- och sjösjuka. Dels saker som du kan göra själv, som äta rätt innan och vara utvilad, och dels receptfria och receptbelagda behandlingsalternativ. Behandlingsalternativen kan bland annat hjälpa till att göra dig mindre känslig för rörelseförändring och på så vis förebygga illamående till exempel. Om du vill förebygga åk- eller sjösjuka:

 • Var utvilad innan resan
 • Åk i rätt färdriktning om möjligt
 • Ät rätt – ät gärna en kolhydratrik måltid i god tid innan
 • Undvik alkohol eller vätskedrivande drycker (kaffe, te med mera)
 • Försök att inte oroa dig – det kan leda till onödig stress och trigga illamåendet
 • Undvik att läsa eller spela spel under resan då det blir ytterligare intryck för hjärnan att hantera

Det finns olika typer av förebyggande behandling, både receptfria och receptbelagda, i form av tabletter och plåster. Tänk på att tabletterna ofta ska intas i god tid innan det är dags att ge sig av så prata gärna med apoteket, vårdcentral eller läkare för att få råd om vilken förebyggande behandling som passar dig bäst . Det kan vara bra att vara medveten om att tabletter mot åksjuka kan orsaka att du känner dig trött och slö. 

Behandling vid åksjuka

Om du har blivit illamående och börjat kräkas är det ofta svårt att göra någonting åt situationen annat än att ”hålla ut”. Se bara upp så att du inte, på grund av kräkningarna, blir uttorkad. Det kan vara bra att undvika vissa saker som starka lukter då det kan påverka illamåendet. I den mån det går, försök placera dig någonstans där det gungar mindre, att blunda (för att slippa alla intryck) eller sova är också att rekommendera.

Känner du redan av åk- och sjösjuka och symtomen är igång ska du välja receptfria läkemedel som specifikt hjälper även när symtomen börjat visa sig. Eftersom en del av symtomen är illamående och kräkningar finns det risk att du i samband med kräkningar även får upp tabletterna.  Det allra bästa är att om möjligt fokusera på förebyggande åtgärder för överhuvudtaget i största möjliga mån undvika att bli just åk- eller sjösjuk. Blir du eller någon anhörig ofta eller väldigt åk- eller sjösjuk bör du ta kontakt med vården för att utreda vidare vad orsaken kan vara. 


http://www.doktorn.com/artikel/s%C3%A5-undviker-du-%C3%A5k-och-sj%C3%B6sjuka-tips-och-r%C3%A5d

ANNONS
Av xenia alpkut - 22 augusti 2017 13:33

 

 

Miljontals människor spanade mot skyn när den mäktigaste solförmörkelsen som kunnat ses i USA på 99 år drog från kust till kust på måndagen. Tevesändningarna visade enorma människoskaror som bevittnade det vackra naturfenomenet.


Vid 19.30-tiden på måndagen, svensk tid, inleddes en total solförmörkelse i delar av USA och även om väderprognoserna på mnga håll såg dystra ut. Moln och åskväder utlovades till kvällen. Men när förmörkelsen väl inträffade var det många som kunde glädja sig åt en klarblå himmel och en del fick se himlen spricka upp precis lagom till dess att förmörkelsen nådde sitt klimax.

I Salem i Oregon jublade människorna när solens korona lyste som en krans kring den förmörkade solen vid 19.15-tiden, svensk tid. Stjärnorna kom fram och planet Venus syntes tydligt. På en strand i South Carolina talade människor om hur de kände en närhet till kosmos.


Turistnäringen på orten satsade hårt inför himlaskådespelet, med specialerbjudanden på hotell och restauranger. Polis och räddningstjänst hade också laddat med extra resurser inför den väntade anstormningen.

Solen försvann helt i ett smalt band i USA som börjar i Oregon vid Stilla havet, och slutar vid Atlantkusten i närheten av Charleston. Tolv miljoner ortsbor, plus miljoner turister, väntas se den från första parkett.

I dag är en total solförmörkelse känd många år i förväg. Men i forna tider kom de utan förvarning. Plötsligt släcktes solen och det blev mörkt mitt på dagen.

I många kulturer har fenomenet förklarats med myter om att djur som drakar, grodor eller jaguarer slukat solen, för att senare spotta ut den igen. Det säger historikern Steve Ruskin till USA Today.


http://www.dn.se/nyheter/varlden/miljoner-hapnade-nar-solen-forsvann/ANNONS
Av xenia alpkut - 18 augusti 2017 09:54

Autism (infantil autism, autistiskt syndrom, Kanners syndrom, klassisk autism) är en medfödd neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär en genomgripande störning i utvecklingen. De funktioner som påverkas är både kognitivaoch emotionella, vilket bland annat medför nedsättningar inom helhetsförståelse, socialt samspel/kommunikation, planerings- och organisationsförmåga, fantasi/föreställningsförmåga, minnesfunktioner, beteenden och känslor.

Problemen kan även visa sig i att man har svårt att ta in och tolka information. Begränsningar i de individuella förmågorna yttrar sig i olika beteenden som inte är lika vanliga hos personer utan autism. Diagnoskriterierna för autism utgörs av en specifik kombination av begränsningar i socialt och kommunikativt beteende och tydligt repetitivt beteende.Historik


Begreppet myntades av den schweiziske psykiatrikern Eugen Bleuler och betyder själv-försjunkenhet eller upptagenhet. Ordet kommer från det grekiska ordet αυτος (Autos), som betyder "själv". Bleuler använde det för första gången 1912 i ett nummer av American Journal of Insanity i samband de svårigheter som personer med schizofreni kan ha att få kontakt med andra människor. "Autism" i detta sammanhang kallas ibland för schizofren autism, och har knappast något att göra med den autism som diskuteras här. Angående detta uttryckte sig dr Asperger såhär: "Namnet härstammar från autismbegreppet inom schizofreni. I det sammanhanget syftar det på en grundläggande kontaktstörning, som förekommer i allvarlig form hos den schitzofrena patienten. Begreppet autism, som myntades av Bleuler, är otvivelaktligen en av de största språkliga och begreppsmässiga innovatoinerna inom den medicinska terminologin" (die "autistischen Psychopetem" im Kindesalter, 1944)

Klassificeringen av autism uppstod inte förrän 1943 när Leo Kanner, doktor på Johns Hopkins sjukhus, studerade en grupp om elva barn och introducerade benämningen tidigt infantil autism. Samtidigt beskrev en österrikisk forskare, Dr. Hans Asperger, en annan form av autism som senare blev känd som Aspergers syndrom. Det globala erkännandet av Hans Aspergers arbete försenades dock på grund av andra världskriget. Faktum är att majoriteten av hans arbete inte blev erkänt förrän 1997.Den biologiska förklaringsmodellen

Inom psykodynamisk teori och praktik från Bruno Bettelheim[1] till Birgitta Zenker[2] betraktades autism som en typ av barnpsykos orsakad av tidiga traumata, vilket föranledde en psykoterapeutisk behandlingsfilosofi.https://sv.wikipedia.org/wiki/Autism

Av xenia alpkut - 9 augusti 2017 16:20

 

Fuskbyggarna är ett kombinerat inrednings- och samhällsprogram i TV4. I programmet möter en snickare och en journalist konsumenter som drabbats av misslyckande husbyggen, då de har hamnat i konflikt med sin byggherre och på så sätt har hela bygget avstannat. Dessa personer får sedan hjälp av programmet att helt eller delvis få husbygget färdigställt av programmets byggteam.


Programserien sändes ursprungligen varje vår mellan åren 2010 och 2014 med Martin Timell och Lennart Ekdal (2010-2013)/Per Nyberg (2014) som programledare. Därefter tog programmet uppehåll på obestämd framtid, ända till TV4 i oktober 2016 bekräftade att man skulle producera nya program till år 2017. Denna gång kommer Martin Timell vara programledare med Anders Öfvergård (känd från Arga snickaren i Kanal 5).[1]


Programmet har fällts flera gånger i Granskningsnämnden för brist på saklighet och redaktionen har kritiserats av Journalistförbundets yrkesetiska nämnd för att regelbundet använda dold kamera och överraskningsintervjuer.


Om programmet


Programmet handlar om konsumenter som anlitat hantverkare för åtgärder i bostaden. Under arbetet har tvister uppstått mellan parterna, där konsumenten påstår att hantverkaren har utfört arbetet felaktigt. Hantverkaren å sin sida påstår sig ha gjort rätt för sig eller försökt göra rätt. Efter att bygget med hantverkaren har avbrutits tar konsumenten kontakt med programmet Fuskbyggarna för att få hjälp att bygga klart eller åtgärda brister. Programmets redaktion konfronterar hantverkaren, som i det läget får säga sitt om bygget. Sedan får de drabbade hjälp av programmets byggbolag att reparera delar av det misslyckade bygget.

Fuskbyggarna har sänts årligen i totalt fem säsonger mellan åren 2010 och 2014. Samtliga säsonger har sänts på vårar medan inspelningar har skett under somrar, höstar och vintrar. Efter år 2014 lades programmet av okänd anledning på is, men kommer att återupptas igen till 2017.[1]

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fuskbyggarna

Av xenia alpkut - 13 juli 2017 13:22

                


Jag tycker om dom Kurt Wallander-filmerna och Martin Beck-filmerna 

 

Kurt Wallander-filmerna är en samling filmer och tv-serier baserade på Henning Mankells rollfigur med samma namn. Det förekommer totalt fyra olika Wallander-serier: tre svenska och en brittisk. Totalt har 12 böcker givits ut av Henning Mankell om Kurt Wallander. Den sista, Handen, gavs ut i september 2013.

I den första filmserien (1994–2007) producerad av bland annat Sveriges Television gestaltas Wallander av Rolf Lassgård. I den andra serien producerad av bland annat TV4 gestaltas Wallander av Krister Henriksson under tre säsonger, 2006–2007, 2009–2010, samt 2013.

Under Lassgårds tid som Wallander spelade även Lennart Jähkel Wallander i Talismanen (TV-serie), en serie från 2003 om Wallton, ett mellanting av Kurt Wallander och Carl Hamilton där författarna Jan Guillou (Hamilton) och Henning Mankell (Wallander) växelvis skrev vartannat avsnitt (totalt åtta avsnitt skrevs och producerades).

Även en brittisk version förekommer där Wallander spelas av Kenneth Branagh. Det var Branagh själv som bad om att få spela rollen, då han tycker om böckerna.[1] Rollen som en ung Kurt Wallander har också spelats av Gustaf Skarsgård i filmen Pyramiden.


https://sv.wikipedia.org/wiki/Kurt_Wallander_(filmer)
Martin Beck-filmerna är en samling filmer baserade på Sjöwall/Wahlöös rollfigur Martin Beck. Sedan 1967 har han figurerat i en mängd olika filmer, både svenska och utländska. På film har han bland annat spelats av Keve Hjelm, Gösta Ekman, Jan Decleir, Derek Jacobi, Carl-Gustaf Lindstedt och Peter Haber i olika inkarnationer av rollen. De tidigaste filmerna är i stora delar filmatiseringar av böckerna medan andra endast delar vissa delar av handlingen eller persongalleriet. Från och med 1997 återstår i princip endast namnen Martin Beck och Gunvald Larsson. Gestaltningen av dessa har inte mycket gemensamt med Sjöwall-Wahlöös karaktärer

Under årens lopp har ett antal utländska motsvarigheter med Martin Beck som inspiration kommit till, den ena är den tyske kommissarie Hans Sperling (spelad av Dieter Pfaff) och amerikanske kommissarie Jake Martin (spelad av Walter Matthau). Sperling är en rollfigur som till och med har medverkat i några av filmerna om Beck med Peter Haber i huvudrollen.https://sv.wikipedia.org/wiki/Martin_Beck_(filmer)

Av xenia alpkut - 15 maj 2017 15:06

 

    Hans Gösta Gustaf Ekman (den yngre), född 28 juli 1939 i Stockholm, död 1 april 2017 i Stockholm,[1][2] var en svensk skådespelare och regissör. Han föddes in i en skådespelarfamilj, som son till Hasse Ekman och sonson till Gösta Ekman den äldre. Ekman arbetade mestadels med komedier på film och teater och blev inte minst känd för sina många roller hos Hasseåtage och som Charles-Ingvar Jönsson i Jönssonligan-filmerna. 1980 spelade han titelrollen i Papphammar, en serie kortfilmer av slapstick-karaktär.


Biografi

Gösta Ekman började sin karriär som regiassistent åt sin far Hasse Ekman i mitten av 1950-talet. Han var även regiassistent åt Ingmar Bergman under en kort period. Så småningom fick han börja agera framför kameran, det var ju trots allt skådespelare han ville bli.

Komedi och annat

År 1963 började hans mångåriga samarbete med Hans Alfredson och Tage Danielsson i revyn Konstgjorda Pompe på Gröna Lund. Det var genom Hasseåtages revyer som Gösta blev känd för den stora allmänheten. Han fick tidigt visa upp sin unika talang som ”snubbelkonstnär”, redan i revyn Gula Hund (1964) snubblade han omkring som Mahatman, han som har ”tingen emot sig”. Mera akrobatik och snubbel blev det i Herr Gunnar Papphammar i början av 1980-talet.

Gösta Ekman har inte enbart ägnat sig åt komik, han har gjort seriösa karaktärsroller både på film och på scen. Under 1960- och 1970-talen var han anställd vid Stockholms stadsteater. Ekman var en av grundarna avTurteatern.

Gösta Ekman hade också stor framgång som Charles-Ingvar "Sickan" Jönsson i de första fem filmerna om Jönssonligan. Han debuterade själv som filmregissör med Morrhår och ärtor (1985). Under 1990-talet medverkade han i många av hustruns Marie-Louise Ekmans produktioner, och gjorde rollen som poliskommissarie Martin Beck i en rad svensk-tyska filmproduktioner.

Pensionerad från scenen, men vän i salongen

I samband med premiären av filmen Asta Nilssons sällskap (2005) förklarade Gösta Ekman att han gjort sin sista roll, och att han därmed drar sig tillbaka från sin långa skådespelarkarriär. Kuriosa i sammanhanget är attAsta Nilssons sällskap är inspelad redan före Dalle-filmen Skenbart (2003), men alltså hade premiär efter denna.

Efter att ha slutat som skådespelare har han bland annat varit adjungerad professor i scenisk gestaltning vid Teaterhögskolan i Stockholm 2008–09 och regisserat på Dramaten.

Året som professor på Teaterhögskolan finns dokumenterat i Karin Helanders bok Den skrattretande teatern. Ett år med Gösta Ekman och hans vänner.

På Dramaten har Ekman regisserat Den girige (2009), Hantverkarna (2010) och Främmande språk (2012). Han fungerade också som regiöga till Andreas T Olsson i monologen Sufflören (2012) – Ekman valde att i programbladet titulera sig V.I.S (Vän I Salongen).[4][5]


2012 tilldelades Ekman Teaterförbundets guldmedalj för "utomordentlig konstnärlig gärning".[6]

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6sta_Ekman_den_yngre

Av xenia alpkut - 15 maj 2017 13:27

 


SVT och TV4 uppmärksammar skådespelaren Gösta Ekman stort.

Efter hans bortgång har SVT lagt ut både filmen "Picassos äventyr" och skrattfesten med "Herr och Fru Papphammar" på SVT play.

TV4 kastar om i sin tablå och visar "Varning för Jönssonligan" klockan 21 på söndagskvällen.


När en av landets främsta skådespelare, Gösta Ekman, gick bort på lördagen reagerade SVT snabbt.

– I dag har vi sänt live i SVT play under stora delar av dagen. Vi har precis lagt ut ”Herr och Fru Papphammar” och vi publicerar även ”Picassos äventyr” i Play, säger Hanna Dowling på SVT:s pressjour.

Direktsände om Ekman

SVT-tittarna kan se en rejäl och omfattande genomgång av den av många högt älskade Gösta Ekmans gärning som skådespelare och regissör.

– Vi tog in röster om hur man minns Gösta Ekman. Vi hade vår egen filmkritiker Fredrik Sahlin och Björn Wiman, DN:s kulturchef Björn Wiman här, säger Maria Ringborg, digital dagchef på SVT.

SVT-chefen Hanna Stjärne tackar Ekman för sina "ovärderliga bidrag till dramatiken och till tv-historien och vänder sig direkt till den bortgångne artisten med orden:

– Din tonträff var alltid total - från "Papphammar" som fick hela Sverige att skratta, till den sjukskrivna adjunkten Gunnar i melankoliska dramaserien Soldater i månsken. Få behärskar spannet från komik till tragik - och vet att de hör ihop. Publiken sörjer i dag, både vid scenen och vid tv:n i vardagsrummet.

SVT har planerat och bestämt sin tablå för helgen sedan länge och den står fast trots Gösta Ekmans bortgång. Hur mycket Gösta Ekman det blir i SVT:s linjära kanaler framöver återstår att se.

Mycket Gösta Ekman på webben

– Vad gäller broadcast kommer vi att fatta beslut på måndag vad vi ska göra längre fram. I dag har vi fokuserat utbudet på Play, säger Hanna Dowling på SVT:s pressjour.

I SVT:s öppna arkiv på webben finns det 15 olika Ekman-program att välja på. Bland annat revyerna "Gula hund" och "Glaset i örat" som han gjorde ihop med Hasse Alfredson och Tage Danielsson.

TV4 kommer i sin tur att visa Gösta Ekman i sitt ordinarie programutbud redan på söndagskvällen klockan 21.00

– Vi kommer att sända "Varning för Jönssonligan" i morgon, säger biträdande presschefen Lina Berggrén.

Det är den första Jönssonligan-filmen från 1981 där han spelar "Sickan" (eller Charles-Ingvar Jönsson).

När Gösta Ekman får extra uppmärksamhet i TV4 på söndagskvällen får "Wallander - skytten" flytta på sig till ett senare tillfälle.
http://www.expressen.se/noje/sa-hedras-gosta-ekman-av-svt-och-tv4/

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
12
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se