Inlägg publicerade under kategorin Allt om det Lisa Holm SE ÅÅÅ

Av xenia alpkut - 4 juli 2016 14:15

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23114058.ab


Nerijus Bilevicius, 36, dömdes till livstids fängelse för mordet på 17-åriga Lisa Holm.

Under vistelsen i fängelset kommer han att behandlas mot sexuellt våld, rapporterar P4 Skaraborg.

Det anses även finnas en hotbild mot honom.


Lisa Holm försvann i juni förra året från sin arbetsplats i Blomberg på Kinnekulle och hittades några dagar senare död. Nerijus Bilevicius, som arbetade som hantverkare i närheten, dömdes i tingsrätten till livstids fängelse för mordet. Hovrätten fastställde sedan domen.

Enligt både tingsrätten och hovrätten var motivet sexuellt – även om det inte fanns några spår efter fysiska övergrepp på Lisa Holms kropp.

Nu rapporterar P4 Skaraborg att Nerijus Bilevicius kommer att genomgå behandlingsinsatser mot sexuellt våld under sin fängelsevistelse. Det står i placeringsbeslutet.

Den dömde kommer att avtjäna sitt livstidsstraff på Norrtäljeanstalten, som är en klass 1-anstalt med högsta säkerhetsklass.

Hotbild mot mördaren

Nerijus Bilevicius har vistats flera veckor på på Kumlaanstaltens riksmottagning. Där har utredningen, enligt P4 Skaraborg, visat att det kan finnas en hotbild mot honom i fängelset.

Han har själv inte angett några önskemål kring placering, förutom att han vill arbeta.


Nerijus Bilevicius dömdes mot sitt nekande. Men tung dna-bevisning – i form av bland annat blodfläckar från honom på Lisa Holms kläder och på brottsplatsen – fällde honom. Själv säger han att han aldrig träffat Lisa Holm.

ANNONS
Av xenia alpkut - 3 maj 2016 16:30

I sitt 27 sidor långa överklagande argumenterar stjärnadvokaten Björn Hurtig för att Högsta domstolen ska pröva Lisa Holm-fallet.

Den nya teorin går ut på att Nerijus Bilevicius kan ha hjälpt till att flytta Lisa Holms kropp efter att någon annan mördat henne.

HD-svaret: "Det har inte framkommit något skäl att meddela prövningstillstånd."

Här är nyckeldelarna i Björn Hurtigs misslyckade försök att rentvå mördaren.


Nya hypotesen

Mot slutet av överklagan lanserar Björn Hurtig en ny förklaringsmodell, där han gör en ansats att förklara hur Nerijus Bilevicius DNA har hamnat på Lisa Holms klädesplagg. Han gör gällande att det hela beror på att Nerijus Bilevicius kan ha "hjälpt någon att forsla undan den döda Lisa Holm." Som ett led i argumentationen nämner Hurtig det faktum att Bilevicius hustrus DNA också fanns på Lisa Holms klädesplagg: "Fyndet av Irinas DNA på trosan kan indikera att även hon hjälpt till att forsla undan den döda Lisa Holm."

Så här sammanfattar stjärnadvokaten sin nya teori:


"En alternativ hypotes (av flera) som inte går att motbevisa är att Nerijus hjälpt den som dödat Lisa Holm att undanröja bevis genom att hjälpa till att ta ned och sedan transportera bort Lisa Holms kropp. Mot bakgrund av vad som redovisats i denna överklagan kan inte en sådan alternativ hypotes anses motbevisad. Det kan givetvis även finnas andra alternativa hypoteser."

 

Datorspåret

I sin skrivelse argumenterar Björn Hurtig för att polisen förväxlade Nerijus Bilevicius dator med broderns. "Den Flashaktivitet som påståtts ha ägt rum kl. 18:27:38 broderns dator rätteligen borde ha angivits ha ägt rum i Nerijus dator. /.../ därmed finns det bevisning som indikerar att Nerijus var i sin bostad då Lisa Holm attackerades."

Utredningsledaren Lars Johansson har tidigare avfärdat detta argument för P4:

– Det var ett misstag när han ställde ett antal frågor och våra tekniker svarade och råkade blanda ihop ett svar som de rättade till sen. Det har advokaten tydligen gjort ett stort nummer av här.

 

Hustruns vittnesmål

Björn Hurtig menar att hovrätten förbisett vittnesuppgifter från Nerijus Bilevicius hustru, som gör gällande att den dömde mördaren skulle ha varit hemma vid 18.45-tiden "Därtill har vittnet X uppgivit att hon eventuellt såg Nerijus utanför dennes nämnda bostad vid 18-tiden aktuell kväll. Hovrätten har valt att bortse från nu nämnda vittnesuppgifter", skriver advokaten.

 

DNA på underkläder

Advokaten går vidare till angrepp mot de DNA-spår från Nerijus Bilevicius hustru som säkrades på Lisa Holms underkläder.

"Jag /.../ vill redan nu påpeka att principen in dubio pro rea innebär att detta spår ska tolkas till fördel för Nerijus. Hovrättens spekulationer till nackdel för Nerijus strider mot nyssnämnd princip, eftersom domstolen ägnat sig åt att söka efter fällande förklaringar", står i överklagan.

 

Mordplatsen

Hovrätten anser det styrkt att Lisa Holm bragdes om livet i förrummet i ladans slaktavdelning. Advokat Björn Hurtig skriver i sin överklagan att Nerijus Bilevicius anser något helt annat:

"Nerijus gör gällande att fynden i ladan samt den rättsmedicinska utredningen ger starkt stöd för att Lisa Holm strypts och tejpats i andra änden av ladan och sedan av någon anledning transporterats till förrummet. /.../ Sammantaget menar Nerijus att annan brottsplats än förrummet inte kan uteslutas."

 

Tejpbiten

Björn Hurtig refererar till en tejpbit för att argumentera för att den egentliga gärningsmannen kan vara Nerijus Bilevicius bror.

"Sammantaget görs gällande att en korrekt analys av fynden i ladan innebär att Lisa Holm lockats in och överfallits i den övre delen av ladan, att hon tejpats och strypts dör, att gärningsmännen därefter burit henne till förrummet och att förekomsten av tejpbiten med broderns DNA innebär att kretsen av alternativa gärningsmän utökats. /.../ Domstolen har alltför enkelt avfärdat brodern som alternativ gärningsman."

 

Falskt DNA-spår

Advokaten riktar kritik mot sättet på vilket DNA-spår på en bit snöre har säkrats under mordutredningen.


"Vid besök på NFC berättade den ansvarige handläggaren för mig att man vid säkrandet av spår på snörstumpar först fuktat ett område och därefter fört en tops fram och åter över det fuktade området. /.../ Genom ett sådant tillvägagångssätt kan alltså en falsk blandbild ha skapats genom att man fört topsen först över ett, vid ett annat tillfälle ditkommet, DNA från Nerijus och sedan över en plats med Lisa Holms DNA."

 

http://www.expressen.se/gt/advokatens-plan-som-avfardats-i-lisa-fallet/

ANNONS
Av xenia alpkut - 3 maj 2016 10:00


http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/domen-mot-lisa-holms-mordare-star-fast

 


Högsta Domstolen tar inte upp målet om mordet på Lisa Holm. – Jag har sagt hela tiden att det är en stabil utredning, säger åklagaren Lars-Göran Wennerholm.


Högsta Domstolen har i dag tagit beslut om att inte bevilja prövningstillstånd i målet efter mordet på Lisa Holm.

Justitieråden Ann-Christine Lindeblad och Dag Mattsson har tillsammans med Göran Lambertz tagit ställning till överklagandet till Högsta domstolen.

Göran Lambertz bekräftar för SVT att högsta domstolen nekar prövningstillstånd.

– I övrigt lämnar jag inga kommentarer, säger han och hänvisar till justitiesekreterare Miriam Kantor.

”Väntat beslut”

I och med beslutet står livstidsdomen mot Nerijus Bilevicius fast.

– Jag tänker att det var väntat, jag har sagt hela tiden är det en stabil utredning och det är två klara domar från tingsrätt och hovrrätt. För att HD skulle ta upp det krävs det synnnerliga skäl eller att det skulle kunna bli prejudicerande och det har inte jag kunnat se, säger åklagaren Lars-Göran Wennerholm som varit ansvarig för målet.

– Det känns ju bra såklart, framför allt för familjen som nu kan lägga själva rättsprocessen bakom sig och att det är klarlagt vem som gjorde det här, säger han.

Hur viktigt var det att gärningsmannen greps i det här målet?

– Det är viktigt att vi kan lösa alla grova brott och det har en stor betydelse för både anhöriga och folk på bygden.

 


  

Av xenia alpkut - 8 februari 2016 15:30

.

Livstids fängelse i tingsrätten.

Livstids fängelse i hovrätten.

I dag kom den nya domen mot gästarbetaren Nerijus Bilevicius, 35, som mördade Lisa Holm, 17.

– En enig hovrätt anser att det är 35-åringen som mördade Lisa Holm i juni förra året, säger domaren Linda Hallstedt under en presskonferens på måndagseftermiddagen.

 

Den 17 november förra året dömdes Nerijus Bilevicius i Skaraborgs tingsrätt till lagens strängaste straff för mordet på Lisa Holm. På måndagen fastställde Göta hovrätt straffet - livstids fängelse.

– Ett stort antal DNA-spår från den åtalade mannen har återfunnits på Lisa Holms kläder. Detta trots att 35-åringen förklarat att han aldrig har träffat flickan, säger Linda Hallstedt i ett pressmeddelande.

 

Hovrätten gör annan tolkning

I samma meddelande står:

"Även hovrätten har bestämt påföljden till livstids fängelse. 35-åringen ska också betala skadestånd till Lisa Holms familj och dessutom utvisas på obegränsad tid."

Hovrätten har dessutom en annan uppfattning i tingsrätten i en viktig fråga: De anser det vara bevisat att Nerijus Bilevicius försökte lura in den kvinnliga joggaren i sin bil, dagen innan mordet på Lisa Holm.

– Joggarens första uppfattning när hon ser mannen är att han är en av vittnet Arne Jönssons (godsherrens) anställda. Och i fotokonfrontationen sa hon att 35-åringen var den som var mest lik mannen, säger hovrättsrådet Martin Andersson under en presskonferens i Göra Hovrätt.

Han lägger även till att Nerijus, med anledning av det tidsmässigt fastslagna besöket hos Handlarn i Källby, måste ha passerat platsen för händelsen precis när den utspelade sig – om han inte var den utpekade.

Hovrätten: bevisen inte planterade

Samtidigt sågar hovrätten försvarets konspirationsteori: att Nerijus DNA- och blodspår skulle kunna vara placerade av korrumperade poliser eller anställda på Nationellt forensiskt centrum (NFC).


– Hovrätten har ansett sig kunna avföra den typen av invändningar. Och även att det eventuellt skulle ha varit en annan gärningsman som försökt skydda sig genom att skylla mordet på 35-åringen, säger Martin Andersson.


http://www.expressen.se/gt/nu-faller-domen-efter-mordet-pa-lisa-holm/


Av xenia alpkut - 26 januari 2016 12:48

http://www.expressen.se/gt/lisa-holms-pappa-i-ratten-sluta-ljuga/


"Sluta ljuga", skrek Lisa Holms pappa till advokat Inger Rönnbäck.

Efter att ha hållit tand för tunga under hela rättegången brast det under sista rättegångsdagen – då advokaten påstod att organisationen Missing people varit ute efter att "sätta dit" Nerijus Bilevicius.

Pappan bad sedan rätten om ursäkt.


Det blev en dramatisk inledning på sjunde och sista förhandlingsdagen om Lisa Holm-mordet i hovrätten.

Efter att Nerijus Bilevicius personliga förhållande och Frivärdens utlåtande om honom hade avhandlats var det dags för Inger Rönnbäck att hålla sin slutplädering.

Precis som vid tingsrättsförhandlingen gick det ut på att misskreditera mordutredningen, DNA-bevisningen och vittnena på varje punkt.

Men den här gången tog Inger Rönnbäck även fram storsläggan mot Missing people som genomförde det största sökandet i organisationens historia efter att Skövdeflickan försvann den 7 juni.

Lisa Holms pappa: "Sluta ljuga"

Hon slog fast att organisationen varit ute efter att sätta dit hennes morddömde klient, Nerijus Bilevicius, och menade att organisationen låtit sig styras av Lisa Holms pappa:

– Missing people ville inte säga emot pappan... började Rönnbäck säga innan hon avbröts av pappans skrik:

– Sluta ljuga!

Pappan, uppenbart plågad av advokatens anförande, gnuggade huvudet i händerna innan han på nytt samlade sig och bad rätten om ursäkt för utbrottet.

Då fortsatte Inger Rönnbäck med att ta upp Nerijus Bilevicius beskyllning: att Lisa Holms pappa hade släpps in i arresten i Skövde, där han stod och stirrade ut sin dotters misstänkte mördare genom fönstergluggen.

Den påstådda händelsen har med kraft förnekats av Lisa Holms pappa och Skövdepolisen, och en polis som tjänstgjorde i arresten tog senare på sig att det sannolikt var han som Nerijus Bilevicius hade misstagit för Lisa Holms pappa.

Men Inger Rönnbäck uteslöt inte att det hela kan ha ägt rum.

– Det kan man ju tänka sig är möjligt. Att polisen vill hjälpa en sörjande pappa. Det är mänskligt, men får ändå inte gå till på det sättet, sa Rönnbäck.


Men Lisa Holms pappa höll sig sedan lugn under resten av advokatens anförande.

Av xenia alpkut - 25 januari 2016 15:15

Polisutredningen kritiserades och den morddömde Nerijus Bilevicius hustru vittnade om hans oskuld under fredagens förhandling i hovrätten. Men en händelserik dag i hovrätten skrämmer inte åklagaren inför avslutningen. – Vi har bedrivit en objektiv utredning, säger Lars-Göran Wennerholm.

Försvarsadvokat Inger Rönnbäcks tuffaste utmaning i hovrättsförhandlingen i Lisa Holm-fallet är att förklara bort de många dna-spår som knyter 35-årige Nerijus Bilevicius till 17- åriga Lisa Holm och mordplatsen.

Hennes starkaste kort är dna-experten och biokemisten Anne Kihlgren. I gårdagens förhör kritiserades polisen för att inte ha letat efter Lisa Holms blod på misstänkta personers kläder – tillhörande exempelvis Nerijus Bilevicius, hans bror och hustru.

Anne Kihlgren ifrågasatte också kriminalteknikernas dokumentation av de fynd som analyserats för dna.

– Jag noterar att man hämtat väldigt mycket material. Jag hade önskat mig bättre dokumentation av hur man förvarat och transporterat materialet, sa hon i förhör.

Vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm kommenterade saken efter förhandlingen.

– Det är en jättestor utredning. Nationellt forensiskt centrum har analyserat 130 prover och vi har skickat in 200 material. Naturligtvis kan man göra ännu mer, men jag har gjort bedömningen var man måste dra ett streck, säger han.


Ett förhör med Nerijus Bilevicius hustru inleddes via videolänk efter viss juridisk förvirring, då hon enligt litauisk lag är tvungen att vittna under ed. Hon hävdade att maken var hemma på kvällen den 7 juni vid tidpunkten för mordet.


https://www.gp.se/nyheter/vastsverige/1.2967692-lisa-holm-fallet-sista-vittnesmalen-infor-mandagens-slutpladeringar?m=print

Av xenia alpkut - 22 januari 2016 12:47

http://www.expressen.se/gt/forsvarets-plan-frun-ska-ge-nerijus-alibi/


Efter nytt, stort förhörskaos vittnade Nerijus Bilevicius hustru i rätten på fredagsförmiddagen.

Hon bröt ihop i tårar.

Sedan ändrade hon sina uppgifter – igen.


Den näst sista förhandlingsdagen i hovrätten är den viktigaste för försvaret.

Nerijus Bilevicius, 35, nekar fortsatt till mordet på Lisa Holm - som han dömdes till livstids fängelse i tingsrätten för – och för att styrka hans inställning har advokaten Inger Rönnbäck blixtinkallat olika vittnen.

På fredagen hörs dem.

Det handlar först om Nerijus Bilevicius fru. Förhöret med henne i tingsrätten fick avbrytas i förtid efter kaos med tolkningen.

"Har varit tjurig"

Den här gången blev det jättestrul igen. Irina Bileviciene fanns med på länk från en domstolssal i Litauen. Den litauiske och den svenske domaren var oense om det var svensk eller litauisk lagstiftning som skulle gälla – och man behövde ta en paus för att komma överens om hon skulle avge ed eller inte.

När förhöret väl återupptogs ändrade hustrun sina tidigare vittnesuppgifter om mordkvällen.

"Hon har varit tjurig, trotsig, gråtit och ändrat sin historia", skriver GT:s reporter Johan Ronge i liverapporteringen.

– Jag ljög inte men det var så att jag var pressad, säger hustrun i rätten.

Gråten kom när hon skulle berätta om sin tid som häktad i Sverige. Nerijus Bilevicius hustru bröt ihop och tårarna rann längsmed kinderna.

Arbetsgivaren hörs

Efter lunch ska DNA-experten Anne Kihlberg höras. Därefter är det dags för den pensionerade polisen Billy Bertilsson, som körde förbi kaféet där Lisa Holm arbetade precis innan hon försvann.

Arne Jönsson, Nerijus Bilevicius arbetsgivare, hörs efter lunch precis som ytterligare ett vittne. GT finns på plats och rapporterar live från Skaraborgs tingsrätt, där förhandlingarna alltså hålls.


Rättegången avslutas på måndag med slutpläderingar.

Av xenia alpkut - 18 januari 2016 14:52

http://www.expressen.se/gt/rattegangen-i-lisa-holm-fallet-fortsatter/


På fredag ska den pensionerade polisen Billy Bertilsson vittna i hovrätten i Lisa Holm-fallet.

Nu äventyras hans vittnesmål på grund av att hans familj, enligt Nerijus Bilevicius försvarsadvokat Inger Rönnbäck, utsatts för hot.

När GT når Billy Bertilsson säger han:

– Folk som inte förstår hur en rättsprocess fungerar har hört av sig.


Just nu pågår den tredje förhandlingsdagen i rättegången mot Nerijus Bilevicius i hovrätten.

När rättegången återupptogs efter en lunchpaus blev det dramatiskt.

Enligt Nerijus Bilevicius försvarsadvokat Inger Rönnbäck har ett av hennes blixtinkallade vittnen fått hot riktade mot sin familj med anledning av att han ska vittna.

Vittnet är den pensionerade polisen Billy Bertilsson som passerade kaféet i Blomberg minuterna innan Lisa Holm senast sågs i livet den 7 juni. Han har berättat att han mötte en polskregistrerad bil när han och hans hustru befann sig några hundra meter från Blomberg. När de väl kom fram till kaféet såg de en stor svart SUV.

Uppgifterna om hotbilden mot vittnet blev kända när hovrätten upptog sina förhandlingar efter en lunchpaus vid 13.00 på måndagen.

– Men han måste ju vittna, kommenterade hovrättens ordförande nyheten om hotbilden mot Bertilsson.

Enligt Inger Rönnbäck talar det mesta för att Bertilsson trots hotbilden kommer att vittna på fredag enligt det sista samtalet hon hade med den


pensionerade polisen.

Billy Bertilsson säger själv till GT att det inte rör sig om dödshot. Men han säger att han kontaktats av person som "inte förstår hur en rättsprocess fungerar."


– Folk har haft synpunkter åt olika håll, säger han.


Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2 3 4 5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se