Senaste inläggen

Av xenia alpkut - Söndag 14 juli 10:56

Naturkatastrof är en händelse orsakad av naturkrafter som har stora negativa konsekvenser för den omgivande miljön och de organismer som lever där. Exempel på naturkatastrofer är vulkanutbrottjordbävningar, långvarig torkaorkaner och översvämningar.En by på Sumatra som totalförstörts av den tsunami som efterföljde jordbävningen i Indiska oceanen 2004.

En jordbävning är skakningar eller vibrationer i jordskorpan. Dessa vibrationer utlöses på grund av spänningar i jordskorpan. Den punkt där vibrationerna härstammar ifrån kallas fokus och punkten direkt ovanför fokus kallas epicentrum. Jordbävningar kan variera mycket i mängden energi som frigörs, och därför beskrivs de i en logaritmisk skala, Richterskalan. Jordbävningar i sig skadar sällan människor eller djur, utan det är bieffekter såsom kollapsande byggnader, bränder och tsunamis som är farliga.

ANNONS
Av xenia alpkut - Söndag 14 juli 00:00


Muntorrhet beror på att du har för lite saliv i munnen eller att salivens konsistens förändrats. Saliven är viktig för att du ska kunna tugga och svälja utan problem. Den skyddar också tänderna.

Det finns undersökningar som visar att muntorrhet sänker livskvaliteten hos dem som har det. Men muntorrhet kan trots det vara svårt att upptäcka själv, särskilt om det händer långsamt.


Symtom

De här är de vanligaste symtomen på muntorrhet:

 • Att det är besvärligt att äta.
 • Att det kan vara svårt att prata.
 • Att du har sömnstörningar.
 • Att tandhälsan påverkas.

Du får lättare hål i tänderna och besvär från slemhinnorna med sår och infektioner. Har du en avtagbar protes kan det bli svårare att använda den.


När ska jag söka vård?

Eftersom tänderna tar skada av muntorrhet är det extra viktigt att du regelbundet kontrollerar dina tänder hos din tandläkare eller tandhygienist. Då får du råd och förebyggande vård.

Vet du inte vad som är orsaken till att du är torr i munnen och du tar ett eller flera läkemedel bör du rådgöra med din läkare. Ofta är muntorrheten en biverkning av läkemedel, bland annat sådana som används för psykiska besvär.

Tillsammans får du och läkaren väga besvären med muntorrhet mot vilken nytta läkemedlet kan göra. Ibland kan du behöva ändra dos. Andra gånger kanske du kan ta ett liknande läkemedel, som förhoppningsvis ger mindre besvär med muntorrhet.

ANNONS
Av xenia alpkut - Söndag 14 juli 00:00


Benjamin Ingrosso, 21, gjorde succé tillsammans med parhästen Felix Sandman, 20, i veckans ”Allsång på Skansen”.

Tillsammans framförde de singeln ”Happy thoughts” – en låt om att komma över sitt ex.

Men frågar du Benjamin är han ännu inte riktigt redo att ge sig ut dejtingdjungeln igen.

– Det står väldigt stilla just nu, säger han.Cause all I see is you. In every city, everybody new. I know it's fuckin' sad, but God, it's true”, sjunger Benjamin Ingrosso i ”Happy thoughts”.

Låten handlar om att komma över ett förhållande som har tagit slut.

– Det är väl mest bara det där stadiet när man precis har gjort slut, så går man runt och ljuger till sig själv och alla andra att man mår så jävla bra, fast man inte gör det, berättar han för Nöjesbladet.

Och visst är låten baserad på hans egna erfarenheter.

”Min terapi”

Tidigare i våras bekräftade Benjamin att han och flickvännen Linnea Widmark valt att gå skilda vägar efter att ha varit tillsammans till och från i sex år.

Uppbrottet inspirerade honom att skriva ”Happy thoughts”.

– Den skrevs, som jag sjunger i låten, en vecka efter det hände.Och vi kommer antagligen få höra mer om Benjamins kärleksliv inom en väldigt snar framtid.

– De låtarna som kommer framöver från mig kommer nog vara väldigt mycket om det stadiet jag var/är i, säger han och fortsätter:

– Det är väl också därför man skriver musik, för att man vill skriva om saker man varit med om så att andra kan känna igen sig. Man vill beröra och skriva av sig, det är väl min terapi typ.Av xenia alpkut - Lördag 13 juli 13:45

Bin


Bin (Apoidea) tillhör insektsordningen steklar. De lever av nektar och pollen och spelar därmed en stor roll för blommande växters pollinering. Nektarn tjänar huvudsakligen som energikälla medan pollenet ger protein och andra näringsämnen. Det mesta pollenet används som mat till larverna. De lever solitärt eller i mer eller mindre avancerade bisamhällen. Det är framförallt arter i släktet honungsbin (Apis) som används av människan för honungsproduktion (se biodling), framförallt det vanliga honungsbiet. Även vissa arter av de gaddlösa bina används för honungsproduktion, men de ger betydligt mindre skördar än det vanliga honungsbiet.


HonungsbiTänk vad vi ska vara glada att vi har det flitiga lilla honungsbiet. Inte nog med att de ger oss den söta, smaskiga och nyttiga honungen, de ser också till att våra växter får mer frukt. Om man ser till hela välden är ungefär tre fjärdedelar av all den mat vi äter beroende av att de flitiga insekterna sprider pollen!

I Sverige finns det ungefär 120 000 bisamhällen och i varje bisamhälle bor det under sommaren 50 000-70 000 bin. Det finns biodlare i hela landet, från norr till söder, men de allra flesta finns i den södra delan av landet.


Av xenia alpkut - Lördag 13 juli 13:45

 


 Tips är att man ska kolla kolla upp vilken färg Vad dem använder henna tatuering och eller riktig tatuering man kanske inte tål vissa färger det vet man inte innan man gör en tatuering.

 

Föreställ dig hur ont det skulle göra, om du som föräldrar var den som oavsiktligt orsakade din barn smärta, oavsett om det var en olycka, misstag eller bara för att du inte visste bättre.

En pappa från Storbritannien vet hur det känns. Han lät sin dotter skaffa en svart hennatatuering när de var på semester i Egypten. Flickan i fråga, som vid tillfället bara vara sju år, kan i värsta fall ha fått ärr för resten av livet.


Det var för två år sen, 2017, som familjen var på semester i Egypten. Allt började när flickans mamma, 43-åriga Sylvia Gulliver, fick föras akut till sjukhus då hon drabbats av gallblåseinflammation. Hon fick tillbringa två dagar på egyptiskt sjukhus. Hennes två barn gjorde det bästa av situationen och skötte sig exemplariskt i mammans frånvaro.

Som en belöning ville pappan ge dem något. Den då 7-åriga Madison bad då om att få en svart hennatatuering, sådana hon sett flera andra turister bära.


Pappan gav henne sin tillåtelse och flickan fick ”tatuera” sina händer på hotellet där de bodde. Hennes bror, 9-åriga Sebastian, fick även han en tatuering, men han tvättade snabbt av bort den då han upplevde att den irriterade.

 


Fick uppsöka sjukhus

Madison behöll dock sin. Men så när hon kom hem till Storbritannien började den att klia.

Det dröjde inte länge innan situationen drastiskt blev det till det värre. Klådan byttes snart ut mot smärtsamma blåsor, orsakad på grund av en kemikalie i tatueringsbläcket, paraphenylenediamine, PPD.

Madison fick till sist uppsöka sjukhus där hon fick behandling av en specialist på brännskador. Ärren efter tatueringen syntes dock fortfarande, och i värsta fall kan de finnas där resten av hennes liv.

henna tatuering


Tatueringen gjordes på hotellets salong, och de hävdar att det inte är hennan utan min dotters hud. Hon har blåsor från fingrarna till armbågen, och hon har så ont. Vi var helt omedvetna om faran och jag tycker de borde varna för sånt här i broschyrerna, säger Martins till Daily Mail, och passar på att varna andra föräldrar.

– Jag tänker att det delvis är mitt fel för jag inte visste bättre, men det är också salongens fel eftersom de använder farliga kemikalier på barn.


Madison kommer nu tvingas bära bandage i minst ett halvår på grund av skadorna.


Av xenia alpkut - Lördag 13 juli 12:15

Bakgrund

Beckwith-Wiedemanns syndrom (BWS) är en genetiskt heterogen sjukdom med variabel penetrans och expressivitet. Bland vanliga symptom ingår storvuxenhet (makrosomi), stor tunga (makroglossi) och hemihyperplasi (kroppsasymmetri). Det finns även en ökad risk för vissa typer av pediatriska tumörer som tex. Wilms tumör. 

BWS orsakas ofta av epigenetiska förändringar i kromosomregion 11p15.5 där två imprinting centra (IC1 och IC2) reglerar allel-specifikt genuttryck. Dessa imprinting control centra reglerar vilka gener som ska uttryckas eller vara inaktiva på den maternellt respektive paternellt nedärvda. 


Den vanligaste skadan vid BWS är hypometylering av IC2 (förlust av metylering) på den maternella allelen vilket återfinns hos ca 50 % av patienterna. Hypermetylering av IC1 (för mycket metylering) på den maternella allelen, kan orsakar BWS men är inte lika vanligt. Den näst vanligaste orsaken till BWS är paternell uniparentell disomi för kromosomregion 11p15.5 (pat UPD11). Dessa förändringar uppstår ofta postzygotiskt vilket innebär att många patienter har somatisk mosaicism för förändringen, med låg mosaikgrad i en vävnad och betydligt högre i en annan. Isolerad hemihyperplasi kan förklaras av UPD11 i mosaikform, och då bör vävnad från det påverkade området analyseras. 

Det finns även familjära fall av BWS som då nedärvs autosomalt dominant. Hos ca 40 % av patienterna med familjär sjukdom hittar man punktmutationer i genen CDKN1C som är lokaliserad nära IC2. Metyleringsmönstret i regionen är normalt hos dessa patienter och mutationer påvisas genom sekvensanalys. 

Av xenia alpkut - Lördag 13 juli 00:00

Antalet elsparkcyklar har mer än fördubblats under våren och antalet olyckor och skador har skjutit i höjden. Men att begränsa antalet elsparkcyklar är inte möjligt med dagens lagstiftning.
– Det är inte möjligt för en kommun att begränsa hur många elcyklar som kan hyras ut, säger Sveriges Kommuner och Landsting.

De har funnits i knappt ett år. Hatade av somliga och älskade av andra – elsparkcyklarna har under våren ökat explosionsartat i antal.

Enligt de tre största uthyrningsfirmorna så finns det i Stockholm, Göteborg och Malmö idag 8000 elsparkcyklar, vilket är mer än dubbelt så många som i början av året och fler företag håller på att etablera sig i såväl storstäderna som på andra orter.

Köpenhamn stad beslutade i början av juni att begränsa antalet elsparkcyklar tillgängliga för uthyrning till 3000. Detta för att ”undvika kaos på Köpenhamns trottoarer och torg”, skriver staden i ett pressmeddelande.

Men i Sverige skulle det inte vara möjligt att begränsa antalet elsparkcyklar på detta sätt, med den lagstiftning som vi har idag.

– Våra jurister konstaterar att det inte vore möjligt för en kommun att begränsa hur många elcyklar eller elsparkcyklar, som kan hyras ut eller hur många aktörer det kan finnas, säger SKL:s presschef Helene Lindstrand.

Än så länge har vi inte sett att det finns ett behov av att begränsa antalet men vi följer utvecklingen för att se om det kanske behövs, säger Daniel Helldén (MP) trafikborgarråd i Stockholm.

– Att vi inte kan begränsa olika typer av trafikslag, om det så är elsparkcyklar eller hur bilarna parkerar och så vidare är ett generellt problem vi har, att vi som kommuner inte har tillräckliga redskap för att hantera en stad och där tycker jag att regeringen borde ge oss mer möjligheter, säger Daniel Helldén (MP).

100-tals olyckor

Även antalet elsparkcykelolyckor har ökat. Enligt preliminära siffror från Transportstyrelsen skedde det åtta olyckor under 2018. Hittills i år har det skett 107 olyckor, varav ett dödsfall och fem har skadats allvarligt.

Även försäkringsbolaget Folksam har märkt av ett ökat antal olyckor.

– Det har rapporterats in omkring 200 skador under juni månad i hela landet, säger Anders Kullgren forskningschef på Folksam.

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
12
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se